Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
MOD 12 Thiên Thai 712493287
Thiên Thần Sa Ngã 12 Thiên Thai 2782788
Tiêu Phong 12 Thiên Thai 2473466
Girl Vip Xinh 12 Thiên Thai 2400273
Khổng Minh 12 Thiên Thai 2210582
Nam Long 12 Thiên Thai 2035183
CHIPU 12 Thiên Thai 1911123
Lại Dũng 12 Thiên Thai 1793202
GODZILLA 12 Thiên Thai 1680963
Lý Tông Thụy 12 Thiên Thai 1345845