Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
MOD 12 Thiên Thai 716978288
Thiên Thần Sa Ngã 12 Thiên Thai 2977188
Girl Vip Xinh 12 Thiên Thai 2400273
SAMURAI 12 Thiên Thai 2342952
Khổng Minh 12 Thiên Thai 2210582
Nam Long 12 Thiên Thai 2035183
CHIPU 12 Thiên Thai 1875830
Lại Dũng 12 Thiên Thai 1793202
Tiêu Phong 12 Thiên Thai 1753550
Lý Tông Thụy 12 Thiên Thai 1345845