Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
JAV 12 Thiên Thai 189071
LOVELY 12 Thiên Thai 188994
Diệp Y Thủy 12 Thiên Thai 182089
Ben Mr 12 Thiên Thai 181449
Doremon 12 Thiên Thai 179154
Mông Du 12 Thiên Thai 176819
minhthang 12 Thiên Thai 176756
PHỤNG VŨ 12 Thiên Thai 175823
Dâu Tây 12 Thiên Thai 175093
Xì Trum 12 Thiên Thai 172309