Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
seven 12 Thiên Thai 1330030
Bánh mì sg 12 Thiên Thai 1127970
L4ng tu 12 Thiên Thai 1080181
LeeMinHoo 12 Thiên Thai 1074229
GODZILLA 12 Thiên Thai 1011697
Sói trắng 12 Thiên Thai 984328
LỤC TIỂU PHỤNG 12 Thiên Thai 852878
Hiệp Khách 12 Thiên Thai 837298
Lý Nhã Kỳ 12 Thiên Thai 772605
Angels 12 Thiên Thai 764225