Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
chịch là chính 12 Thiên Thai 509418
Tài Lộc Phát 12 Thiên Thai 482732
THANOS 12 Thiên Thai 473370
annamian 12 Thiên Thai 468401
Victor 12 Thiên Thai 466955
LECAZET 12 Thiên Thai 458034
Hương tuyết 12 Thiên Thai 456952
Mr Hight 12 Thiên Thai 455380
tuan 12 Thiên Thai 450000
Jack 12 Thiên Thai 442702