Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
Phụng Tiên 12 Thiên Thai 288559
DẾ MÈN 12 Thiên Thai 285521
Vu Duc Minh 12 Thiên Thai 285402
Lâm Jacky 12 Thiên Thai 281798
Checker 12 Thiên Thai 280636
DARK KNIGHT 12 Thiên Thai 280404
Thành viên đã bị xóa 12 Thiên Thai 266759
xchym 12 Thiên Thai 266085
Vagabond 12 Thiên Thai 251221
Tomy Apho 12 Thiên Thai 245481