Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
Thưởng Thiện Phạt Ác 12 Thiên Thai 241026
Tài Lộc Phát 12 Thiên Thai 239834
TINH VA TIEN 12 Thiên Thai 238380
tim1tinhyeu 12 Thiên Thai 233730
Tuấn anh 12 Thiên Thai 231230
Mông Du 12 Thiên Thai 226619
Monkey 12 Thiên Thai 225590
Ngọc Lan 12 Thiên Thai 220089
Thái Tử coldly 12 Thiên Thai 216288
Nguyễn K 12 Thiên Thai 214124