Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
New Star 12 Thiên Thai 207236
Kem 12 Thiên Thai 207049
Thời Gian 12 Thiên Thai 205245
Monkey D. Luffy 12 Thiên Thai 204779
Bồ Công Anh 12 Thiên Thai 204455
PHỤNG VŨ 12 Thiên Thai 202345
♛ کلوپ Taboo شارع الضوء الأحم. ♔ 12 Thiên Thai 199133
Kiến Lửa 12 Thiên Thai 196521
Truc Vy Anh 12 Thiên Thai 196501
tamura1988 12 Thiên Thai 195160